Grenadiers Toon Wijsman en Pieter Douma

Stamboek Regiment Grenadiers

Antonius Albertus Bernardus (Toon) Wijsman en Pieter Douma worden opgeroepen om hun dienstplicht in 1902 en 1901 te vervullen bij de Grenadiers in Den Haag in de Oranje kazerne. Ze staan beide ingeschreven in het zelfde stamboek Regiment Grenadiers.

Rechts Antonius Albertus Bernardus (Anton) Wijsman
Pieter Douma geheel rechts, linksboven zijn zwager Yep Boersma (1914 uniform van de landweer)

Het is heel goed mogelijk dat Toon en Pieter elkaar daar in de kazerne hebben ontmoet. De lichting van Anton bestond alleen uit Amsterdammers en die van Pieter uit Friezen. Of er was grote rivaliteit tussen de stadse Amsterdammers en de boeren uit Friesland.

Wat zij nooit konden vermoeden is dat 60 jaar later een kleinkind van ieder met elkaar zouden gaan trouwen.
Adrianus Wilhelmus Johannes (Ad) Wijsman  en Catharina Regina (Tineke) Boekema op 31-10-1961 in Deventer

63888 Douma Pieter
Vader Sieuwke
Moeder Marijke Pietersman
Geboren te Baarderadeel (Friesland)
den 9 Juli 1881
Laatst gewoond te Baarderadeel (H)
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.7 Meter
Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Ogen blauw
Neus gewoon
Mond idem
Haar blond
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geen

Den 12 Maart 1901 ingedeeld als loteling van de lichting 1901 uit de gemeente Baarderadeel (Friesland) onder No 8
Den 14 Aug 1902 met groot verlof
Den 10 Februari terug
Den 5 mei 1903 met groot verlof
Den 3 Sept 1906 terug
” 22 ” ” met groot verlof
Den 3 Augs 1908 terug
Den 22 ” met groot verlof

Op 1 Augustus 1909 is Pieter overgegaan als dienstplichtige naar het 2de Bataljon Landweer infanterie. In 1914 is Pieter opgeroepen voor de mobilisatie voor de dreiging van de eerste wereldoorlog. Tijdens zijn legering in Gorinchem is hij overleden als gevolg van buik-tyfus.

Doktersbriefje van overlijden zieken-gasthuis in Gorinchem
64743 Wijsman Antonius Albertus Bernardus
Vader Johannus Bernardus Bartholomeus
Moeder Wilhelmina Cornelia Henrietta Maria Tweehuizen
Geboren Amsterdam (Noord Holl)
den 2 September 1902 1882
Laatst gewoond te Amsterdam (H)
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.765 meter

Er staan bij Anton geen kenmerken ingevuld, evenals bij de rest van zijn lichting

Den 10 Maart 1902 ingedeeld als loteling van de lichting 1902 uit de gemeente Amsterdam (Noord Holland) onder No 330
Den 25sten Juli 1903 met groot verlof
Den 8 Augusus 1905 terug
Den 26 id. 1905 met groot verlof
Den 9 Sept 1907 terug
” 28 ” ” met groot verlof
Den 11 Augs 1909 terug
Den 21 ” met groot verlof
Den 1 Augustus 1910 overgegaan naar het 22/25 ste Bataljon Landweer infanterie.

vierde van links Antonius Albertus Bernardus (Toon) Wijsman


Begin April werd opgeroepen voor een algemene spoorwegstaking. De aanleiding hiervan was dat het recht van staken werd ingeperkt. Het leger werd ingezet om de staking te breken en bezette stations en strategische knooppunten.Liggend op de voorgrond Antonius Albertus Bernardus (Toon) Wijsman op oefening in Harskamp

Staande links in de witte kiel Antonius Albertus Bernardus (Toon) Wijsman Den haag

Wijsman in het Rijksmuseum

Jacobus Wijsman 1768-1826  graveur etser en schilder

In het Rijksmuseum van Amsterdam hangt een portret gemaakt door Jacobus Wijsman met een afbeelding van Hendrik Willem Caspari eveneens portretschilder en afkomstig uit Wesel Duitsland


Hendrik Willem Caspari getekend door Jacobus Wijsman

Een aantal van zijn werken zijn te bekijken in het Amsterdams Stadsarchief. Wat Jacobus nooit had kunnen vermoeden is dat van zijn ets van het Kadijksplein in één van de huizen op de achtergrond aan de Hoogte Kadijk 8, 2 familie leden in het zelfde huis op 2 hoog hebben gewoond. 


Johannes en Renée hebben gewoond in het derde klokgevel huis van links. Er zijn net nog 2 ramen op eerste etage te zien. 

Na 128 jaar in 1915 Johannes Christoffel Mattheus Wijsman en weer 
100 jaar later 2015 Renée Elizabeth Wijsman

Hoe zit dit nu in elkaar, Renée 1993- is een achter-achter kleindochter van Antonius Wijsman 1882-1970 en Johannes 1876-1943 was een broer van Antonius.
En nu met de schilder, Renée 1993- is de achter-achter kleindochter van Antonius Wijsman 1882-1970. Antonius is een achter-achter-achter kleinzoon van Gerit Jurriaan Wijsman 1760-1808 en Jacobus de schilder was zijn broer. 
Of te wel Renée 1993- is een achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter kleindochter van Gerit Jurriaan Wijsman 1760-1808 en Jacobus de schilder was zijn broer. 

Herbergier van de Wildeman

12 generaties terug via Opzeeland naar Schouten, Vollaerts en Wijsman

De Wildeman

Cornelis Willemsz van ZEELAND, herbergier van “de Wildeman” te Schijndel, geboren ca 1595 Overleden ca 1646 te Schijndel.

De herberg “De Wildeman” heeft in Schijndel altijd op de zelfde plaats gestaan van 1568 tot 1936 op de kruising van de Pompstraat en de Hoofdstraat.  Van 1936 tot 1954 van het café modern daarna is er een Herenmodezaak in gekomen.  In de jaren ’70 is er een nieuw pand neergezet met in de gevel een beeld van een wildeman de naam van de Herberg.

De Wildeman tweede huis aan de linkerkant.  

Cornelis leefde aan het einde van de 80-jarige oorlog. Schijndel lag in het buitengebied en werd geteisterd door zowel Spaanse als prins gezinde troepen door plunderingen en vergelding voor steun aan de Spanjaarden. Na de vredes ondertekening op 15 mei 1648 in Munster keerde de de rust terug in Schijndel. 

Van 1636 tot 1637 brak ook nog eens de pest uit in Schijndel hierdoor werd de situatie nog veel beroerde. Een derde van de bevolking stierf. Cornelis en zijn zoon Hendricus overleefde. En staan voor de stamboom Opzeeland.

Hier de herenmodezaak gevestigd in het oude café de Wildeman met op de voorgrond de waterpomp

Niet alleen tijdens de 80-jarige oorlog had Schijndel te lijden onder vreemde troepen. Tijdens de Napoleontische tijd en WO II was het onderdeel van het strijdtoneel.

Op 15 september 1794 vond de slag om Boxtel plaats tussen aan de ene kant Franse en aan de andere kant Hessische en Engelsen troepen. Waarbij de Engelsen vanuit Schijndel hun aanval deden. 


Opmerkelijk is dat in de troepen van de Hesse-Darmstadt divisie ook een andere voorvader een rol speelde Johan Georg (klomp).

Op 22 oktober 1944 werd Schijndel bevrijd van de de Duitsers door Britse en Amerikaanse troepen.

Ook hier tijdens de bevrijding van Zuid Nederland trok de avonturier en Engelandvaarder Martin Vollaerts met de Amerikanen mee als gids/vertaler.   

51e Highland division, huis uiterst rechts De Wildeman
Amerikaanse 101st Airborne Division trekt de Pompstraat in. Links de plek van de Wildeman.   
Streetview van de plaats waar de herberg, cafe De Wideman heeft gestaan

Foto’s komen van theatergroep De Wildeman http://www.theatergroepwildeman.nl/               en Historisch Schijndel http://www.historisch-schijndel.nl/

Stafmuzikant 5e Regiment Infanterie.

Petrus Johannes Hubertus Smeels


13.01.1883 Bronzen medaille, 13.01.1895 Zilveren medaille,

Beroep, stafmuzikant bij het 5e Regiment Infanterie. 
16.04.1870 soldaat 3e klasse; 16.11.1875 Eleve(leerling)-muzikant;13.01.1877 1e Chevron (soldaat 2e klasse); 19.01.1878 Tamboer; 01.07.1878 Elevemuzikant; 13.01.1889 2e Chevron (soldaat 1e klasse); 01.04.1905 Muzikant(korporaal).
13.01.1883 Bronzen medaille, 13.01.1895 Zilveren medaille, 28.08.1897 bij Koninklijk Besluit Nr.30 de Eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau Orde met de gekruiste zwaarden toegekend, 13.01.1901 Onderscheidingsteken 30 jarige dienst toegekend,16.04.1906 Gouden medaille

Gala-uniform bij pensionering

Voor meer uitgebreide gegevens  http://www.smeels.nl/